Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Seeking finacial counseling - Tìm cố vấn tài chínhFamily Service Assoc. of America
44 East 23rd Street
New York, New York 10010

Gentlemen,

I was recently widowed and have four small children. I'm overwhelmed and confused by the money matters my husband handled so well.
A friend suggested I seek fiancial counseling through one of your agencies. Please advise me where I can find such counseling in my area.
Thank you.

Sincerely yours,

Bài dịch mang tính tham khảo

Tổ chức dịch vụ gia đình ở Mỹ
44 East 23rd Street,
New York 10010

Thưa quí ngài,

Tôi vừa bị goá chồng và có bốn con nhỏ. Tôi mệt nhoài và rối bời bởi các vấn đề tiền bạc mà chồng tôi đã xử lý rất tốt. Một người bạn đề nghị tôi nên tìm cố vấn tài chính thông qua một trong các văn phòng của quí ông. Xin vui lòng cho biết tôi có thể kiếm được một cố vấn tài chính như vậy ở đâu trong khu tôi ở.

Cám ơn quí ngài,
Views: 4305   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.