Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


An appeal for help from social service agency - Kêu gọi sự giúp đỡ từ cơ quan dịch vụ xã hộiMs. Barbara Benchmark, Director
Dell County Comminity Service Agency
Street address
city, state ZIP

Dear Ms. Benchmark,

I'm hoping you will be able to help my elderly aunt who lives in Summit. She lives alone in a small apartment at 123 Fourth Street and is barely able to take care of herself because of severe arthritis in her legs.
I'm her only relative, and it's an hour's drive to her place. Since I have two children in elementary school and one in nursery school, it's hard for me to be much help to her. She values her independence, but desperately needs someone to look in on her, get her groceries, help her with housework.
Would your agency have any volunteer programs or local home health services that would be available to her?

Sincerely yours,

Bài dịch mang tính tham khảo

Ms. Barbara Benchmark, Giám đốc
Văn phòng dịch vụ cộng đồng quận Dell
Địa chỉ đường phố
Mã số thành phố, bang

Chị Benchmark thân mến,

Tôi hy vọng là chị sẽ có thể giúp người dì lớn tuổi của tôi đang sống ở Summit. Dì ấy sống một mình trong căn hộ nhỏ ở số 123 Fourth Street và không thể nào tự chăm sóc lấy cho bản thân vì có bệnh thấp khớp nặng ở hai chân.
Tôi là người thân duy nhất của dì ấy, và từ nhà tôi đến chổ ở của dì phải mất một tiếng đồng hồ lái xe. Bởi vì tôi có hai đứa con học ở trường tiểu học và một đứa ở trường mẫu giáo nên tôi không thể giúp đỡ được dì ấy nhiều. Dì ta rất thích sống độc lập nhưng lại rất cần một ai đó thăm nom dì ấy, mua giúp thức ăn, giúp dì làm công việc nhà.
Văn phòng của chị có chương trình tình nguyện hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà nào có khả năng giúp dì ấy không?

Chân thành cám ơn,
Views: 3491   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.