Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Brownie Mayhem (to Field Director) - Brownie kẻ chơi xấu (Gửi giám đốc phụ trách thể thao)Dear Mrs. Harding,

Since she was a tot, my daugher, Linda, has been waiting for the day she would be old enough to be a Brownie like her big sister. This is the year she has been waiting for, but it has been a nightmare rather than a dream come true.
I realize that Mrs. Novak is a volunteer and probably is doing her best, but I think you should talk to a few more mothers (as I have done) and be aware of what goes on at the Brownie meetings in her home. Linda has come home in tears more than once because her Brownie turned out to be total confusion again and again.
I've called Mrs. Nevak and offered to help her with the crafts or anything else and she turned me down, stating, "They sure are a lively bunch!" According to Linda, "lively" includes throwing food, making fun of Mrs. Novak and just plair, being brats.
Linda will not be going to another Brownie neeting this year. Be sure to put me down as a willing mother, eager to learn how to be a Brownie leader for the year ahead.

Yours truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Bà Harding thân mến,

Khi còn là một đứa bé, con gái tôi, Linda, đã chờ đợi đến ngày nó đủ tuổi để trở thành một Brownie (hướng đạo sinh từ 8-11 tuổi) như chị nó. Năm nay là năm nó mong mỏi từ lâu nhưng đó chỉ là một cơn ác mộng hơn là một giấc mơ biến thành hiện thực.
Tôi nhận ra rằng bà Novak là một người tình nguyện và có lẽ đã làm việc hết mình nhưng tôi nghĩ bà nên nói chuyện với một vài bà cụ khác nữa (như tôi đã làm) và tỉnh táo trước những gì đã xảy ra trong các cuộc hội họp của Brownie tại nhà bà ấy. Linda đã về nhà hay khóc lóc hoài bởi vì thời gian làm Brownie làm cho nó nghĩ là nó đã làm.
Tôi đã gọi điện cho bà Novak và tự nguyện giúp bà ấy trong các việc thủ công hoặc tất cả các việc khác và bà ta đã khiến tôi thất vọng khi nói "chúng nó đúng là lũ sống động!" Theo Linda, "sống động" bao gồm ném thức ăn, hòng mua vui cho bà Novak và chỉ đơn giản là trở thành những đứa trẻ ranh ma. Linda sẽ không dự một buổi họp Brownie nào nữa trong năm nay. Là một người mẹ có thiện ý, chuyện đó khiến tôi thất vọng lo lắng làm thế nào để học hỏi trở thành một người lãnh đạo Brownie trong năm tháng sắp tới.

Kính đơn,
Views: 4193   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.