Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Non-payment of bill - Không thanh toán hối phiếuDear Mrs. Haas,

The above bill for $860.00 was returned to us from our bank this morning marked ‘Refer to Drawer’.
The bill was due on the 5th April and appears to have been dishonored. We are prepared to allow you a further three days before presenting it to the bank again, in which time we hope that the draft will have been met.
If the account is still not settled, we will have to make a formal protest, which we hope will not be necessary.

Yours sincerely,

Bài dịch mang tính tham khảo

Kính thưa bà Haas,

Hối phiếu trên trị giá 860,00 đôla, ngân hàng đã gửi tra lại cho chúng tôi sang nay có đóng dấu “Refer to drawer”.
Hối phiếu đã phải trả vào ngày 5 tháng 4 và hình như đã bị từ chối. chúng tôi sẵn sang chấp thuận cho ông thêm 3 ngày nữa trước khi xuất trình lại với ngân hàng, trong thời gian đó chúng tôi hy vọng hối phiếu ấy sẽ được thanh toán.
Nếu số tiền còn lại vẫn không được thanh toán thì chúng tôi sẽ phải kháng nghị chính thức, hy vọng vấn đề này sẽ không cần thiết.

Trân trọng,
Views: 4145   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.