Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Request to a bank to accept a bill - Yêu cầu ngân hàng chấp nhận hối phiếuDear Sir,

You will shortly be receiving a bill of exchange for $2,163 and relevant documents from Panton Manufacturing Ltd., England. Would you please accept the draft on our behalf, send us the documents, and debit our account?

Yours faithful,

Bài dịch mang tính tham khảo

Kính thưa ông,

Không bao lâu ông sẽ nhận một hối phiếu 2.163 đôla và các chứng từ liên quan từ CTTNHH. Panton Manufacturing, ở Anh. Xin ông nhận hối phiếu ấy thay tôi, chuyển chứng từ cho chúng tôi và ghi nợ vào tài khoản của chúng tôi?

Trân trọng,

Views: 4064   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.