Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Farm - Nông trại, rau, trái cây >> Farming and Ranching - Người và đồ làm nông 
barn.jpg
pasture.jpg
farmer.jpg
barnyard.jpg
 
fence.jpg
sheep.jpg
livestock.jpg
pitchfork.jpg
 
tractor.jpg
combine.jpg
scarecrow.jpg
cowboy.jpg
 
cowgirl.jpg
horses.jpg
corral.jpg
trough.jpg
 
watering_can.jpg
farm.jpg
horseshoe.jpg
silo.jpg     Previous Category:        Next  
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.