Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

House, Home in door - Nhà và đồ dùng >> The Kitchen 1 - Dụng cụ nhà bếp 
steamer.jpg
colander.jpg
suacepan.jpg
lid.jpg
 
blender.jpg
pot.jpg
canister.jpg
toaster.jpg
 
refrigerator.jpg
freezer.jpg
ice_tray.jpg
cabinet.jpg
 
counter.jpg
teakettle.jpg
burner.jpg
stove.jpg
 
oven.jpg
broiler.jpg     Previous Category:        Next  
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.