Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Shopping, Foods - Mua sắm, ăn uống >> Restaurant and Cocktail Lounge 1 - Nhà hàng, quán rượu 
cook.jpg
waitress.jpg
busboy.jpg
ketchup.jpg
 
waiter.jpg
apron.jpg
menu.jpg
booth.jpg
 
straw.jpg
jukebox.jpg
sugar.jpg
check.jpg
 
tea.jpg
sandwich.jpg
corkscrew.jpg
wine.jpg     Previous Category:        Next  
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.