englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> Food Group Riddles - Đố về thức ăn

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: binhthuong
 member
 ID 13584
 Date: 08/27/2006


Food Group Riddles - Đố về thức ăn
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
1) I am round and red. My meat is also red. Some people think I am a vegetable but I am really a fruit. People like to use me in a salad. (tri g)

2) I am white. You can drink me. I am in the dairy group?(nước g)

3) I am bad for you. I am at the top of the pyramid. I have a lot of fat. I am cold. I have a lot of chocolate chips? (Thức ăn tn g)


gp kiến
 Reply: lynhat
 member
 REF: 87849
 Date: 08/27/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
1) Tri Hồng
2) Nước Suối
3) ????


 
 Reply: binhthuong
 member
 REF: 87850
 Date: 08/27/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cho Lỳ Nhất,
Sai hết bạn ơi. B mất n:
1)T...
2)M...
3)I...
Mời bạn lần nữa


 
 Reply: phucpt
 member
 REF: 87851
 Date: 08/27/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi binhthuong, minh tra loi 2 cau truoc nha
1 -> tomato
2 -> Milk


 
 Reply: binhthuong
 member
 REF: 87853
 Date: 08/27/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hoan h!!! Đng rồi
cn cu 3 xin mời >>


 
 Reply: phucpt
 member
 REF: 87855
 Date: 08/27/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hihi, mừng qu, đng được 2 cu. Nếu đng thm 1 cu nữa, c được qu g như mnh đố khng vậy binhthuong.

 
 Reply: phucpt
 member
 REF: 87856
 Date: 08/27/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Vậy thử lun cu cuối cng xem no. ice-cream l đp n cuối cng của mnh (trả lời giống tr chơi "Rồng vng" ở VN qu. :-D)

 
 Reply: binhthuong
 member
 REF: 87857
 Date: 08/27/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bạn đ trả lời đng 100%, rất tiếc khng c qu như bạn yu cầu. Mai mốt c cng ty no khuyến mi "buy one get one free" th sẽ tặng bạn sau nh.

 
 Reply: phucpt
 member
 REF: 87858
 Date: 08/27/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
"buy one get one free", ci ny cũng tốn tiền mua, nếu cu ni của bạn m giống như trong hi kịch của Mạnh Quỳnh th cu ni của bạn c nghĩa l, lấy 1 vợ được thm 1 free nữa :-D. Hihi.

 
 Reply: phucpt
 member
 REF: 87859
 Date: 08/27/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Tự thưởng cho mnh vậy. :)


 
 Reply: lynhat
 member
 REF: 87868
 Date: 08/27/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
May I join you for the barbeque, Phucpt?


 
 Reply: phucpt
 member
 REF: 87870
 Date: 08/27/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
You are wellcome. :-)

 
 Reply: lynhat
 member
 REF: 87877
 Date: 08/27/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
May I bring cold beer along with me?

 
 Reply: phucpt
 member
 REF: 87879
 Date: 08/27/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
wow, That's a good idea.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group