englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> things i never say

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: honeymoon2803
 member
 ID 14706
 Date: 03/11/2007


things i never say
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Co lan tui di xem thi hat tieng anh cua langue link,co nguoi hat bai nghe rat hay.Hinh nhu ten bai day la thing i never say.Mong moi nguoi tim ho tui bai do.

gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 90833
 Date: 03/12/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
C vi bi tương tự bi bạn cần , mnh đăng cả ln nh :
Bấm play để nghe :

John Hawksley - Things Never Said 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 90834
 Date: 03/12/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mnh đon đy l bi bạn cần :


Things I'll never say - Avril LavigneDownload

I'm tugging at my hair
Im pulling at my clothes
Im trying to keep my cool
I know it shows
Im staring at my feet
My cheeks are turning red
Im searching for the words inside my head

(Pre-Chorus)
(Cause) Im feeling nervous
Trying to be so perfect
Cause I know youre worth it
Youre worth it
Yeah

(Chorus)
If I could say what I want to say
I'd say I wanna blow you away
Be with you every night
Am I squeezing you too tight
If I could say what I want to see
I want to see you go down
On one knee
Marry me today
Yes, Im wishing my life away
With these things Ill never say

It dont do me any good
Its just a waste of time
What use is it to you
Whats on my mind
If aint coming out
Were not going anywhere
So why cant I just tell you that I care

(Pre-Chorus)
(Cause) Im feeling nervous
Trying to be so perfect
Cause I know youre worth it
Youre worth it
Yeah

(Chorus)
If I could say what I want to say
I'd say I wanna blow you away
Be with you every night
Am I squeezing you too tight
If I could say what I want to see
I want to see you go down
On one knee
Marry me today
Yes, Im wishing my life away
With these things Ill never say

Whats wrong with my tongue
These words keep slipping away
I stutter, I stumble off
Like Ive got nothing to say

(Pre-Chorus)
(Cause) Im feeling nervous
Trying to be so perfect
Cause I know youre worth it
Youre worth it
Yeah

Yes Im wishing my life away
With these things Ill never say

If I could say what I want to say
I'd say I wanna blow you away
Be with you every ni


 
 Reply: honeymoon2803
 member
 REF: 91087
 Date: 03/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thanks for your help.But
John Hawksley - Things Never Said
Sao bi ny ko c lời vậy bạn
Things I'll never say - Avril Lavigne
Ko phải bi ny bạn .
Bi mnh muốn tm nhạc hơi chậm m nghe buồn buồn cơ.


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group