englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> If we hold on together - Diana Ross

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: manhphu
 member
 ID 14666
 Date: 03/03/2007


If we hold on together - Diana Ross
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
If We Hold On Together

Don't lose your way
With each passing day
You've come so far
Don't throw it away

Live believing
Dreams are for weaving
Wonders are waiting to start
Live your story
Faith, hope, and glory
Hold to the truth in your heart

If we hold on together,
I know our dreams will never die
Dreams see us through to forever
Where clouds roll by
For you and I

Souls in the wind
Must learn how to bend
Seek out a star
Hold onto the end

Valley, mountain
There is a fountain
Washes our tears all away
Words are swaying
Someone is praying
Please let us come home to stay

If we hold on together,
I know our dreams will never die
Dreams see us through to forever
Where clouds roll by
For you and I

When we are out there in the dark,
We'll dream about the sun
In the dark, we'll feel the light
Warm our hearts, everyone

If we hold on together,
I know our dreams will never die
Dreams see us through to forever
As high as souls can fly,
The clouds roll by
For you and I


gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 90711
 Date: 03/03/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Lời dịch :

Đừng đnh mất con đường bạn đ chọn
V mỗi ngy tri qua...
Bạn sẽ thấy mnh đ lm được những g..
Đừng từ bỏ ước mơ của chnh mnh

Sống phải c niềm tin
Những giấc mơ sẽ lun l nơi hn gắn
( Niềm tin của bạn vo cuộc sống)
Bạn sẽ ngạc nhin khi mọi chuyện bắt đầu
Cuộc đời lun l 1 cu chuyện b ẩn
V chnh nơi đy bạn sẽ thấy...
Niềm tin hi vọng v tự ho
V bạn hy giữ lấy tất cả những sự thật vo tim

Nếu chng ta nương tựa vo nhau
Ti biết những giấc mơ của chng ta l bất diệt
Chng ta sẽ thấy được những giấc mơ
Khi những đm my u m của cuộc đời rời khỏi
Trong bạn v ti

Những linh hồn trong gi
Sẽ cho chng ta biết được..
Cch khuất phục mọi chuyện
V hy tm kiếm sự bắt đầu
Trn những thất bại đ qua

Thung lũng ,ni đồi
Nơi c những suối nước
Sẽ lm vơi đi bao nỗi buồn phiền
Thế giới lun chuyển động
V một người no đ đang cầu nguyện
Lm ơn hy để chng ta về nh ngay by giờ

Nếu chng ta nương tựa vo nhau
Ti biết những giấc mơ của chng ta l bất diệt
Chng ta sẽ thấy được những giấc mơ
Khi những đm my u m của cuộc đời rời khỏi
Trong bạn v ti

Khi chng ta vượt qua khỏi mn đm u tối...
Chng ta sẽ lại thấy được nh sng của những giấc mơ
Trong bng tối chng ta sẽ cảm nhận được
Nhịp đập ấm p nơi tri tim của mọi người

Nếu chng ta nương tựa vo nhau
Ti biết những giấc mơ của chng ta l bất diệt
Chng ta sẽ thấy được những giấc mơ
Khi những đm my u m của cuộc đời rời khỏi
Trong bạn v ti.


 
 Reply: mtbha
 member
 REF: 90716
 Date: 03/04/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Video Diana Ross-Upside Down (Michael Jackson)

Michael and Diana


 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 90717
 Date: 03/04/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
If we hold on together - D.RossDownload


 
 Reply: mtbha
 member
 REF: 90718
 Date: 03/04/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Sorry manhPhu!!
Diana Ross "If We Hold On Together" 2000


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group