englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> 30 MINUTES_tatu

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: bekhongthich
 member
 ID 14350
 Date: 01/04/2007


30 MINUTES_tatu
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

30 MINUTES___(tatu)


(Yulia)Mama, Papa forgive me [Lena]
Out of sight,
Out of mind
Out of time,
To decide
Do we run?,
Should I hide?
For the rest,
Of My life
Yulia] Can we fly?,
Do I stay?
We could lose,
We could fail
In the moment,
It takes
To make plans,
Or Mistakes
[Both] Thirty minutes, a blink of an eye
Thirty minutes, to alter our lives
Thirty minutes, to make up my mind
Thirty minutes, to finally decide
Thirty minutes, to whisper your name
Thirty minutes, to shoulder the blame
Thirty minutes, of bliss, thirty lies
Thirty minutes, to finally decide
[Lena] Carousels, in the sky
That we shape, with our eyes
Under shade, silhouettes
Casting shade, Crying rain...
[Both] Can we fly?
Do I stay?
We could lose, we could fail...
Either way
Options change,
Chances fail
Trains derail
Thirty minutes, a blink of an eye
Thirty minutes, to alter our lives
Thirty minutes, to make up my mind
Thirty minutes, to finally decide Thirty minutes, to whisper your name
Thirty minutes, to shoulder the blame
Thirty minutes, of bliss, thirty lies Thirty minutes, to finally decide

[Lena]To decide
[Yulia]To decide, To decide
[Lena]To decide
[Yulia]To decide
[Lena]To decide
[Yulia]To decide
[Lena]To decide
[Yulia]To decide


bai nay hay ne may nguoi oi!


gp kiến
 Reply: hongnhat
 member
 REF: 89677
 Date: 01/09/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
203.162 . 3.160

 
 Reply: hongnhat
 member
 REF: 89678
 Date: 01/09/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
203.162 . 3.160

 
 Reply: bekhongthich
 member
 REF: 89691
 Date: 01/09/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 89825
 Date: 01/13/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mnh cũng rất thch bi ht ny . Dịch tặng bạn nh :

Thot khỏi tầm nhn
Ra khỏi tm tr
Khỏi thời gian
Để quyết định...

C nn chạy?
Hay nn trốn?
Để được sự thanh thản
Của cuộc đời

Ta c thể bay?
C thể ở lại?
Ta c thể thua
C thể trượt...

Trong chốc lt, n sẽ thm nhiều kế họach của lỗi lầm

30 pht cho ci nhy mắt
30 pht để thay đổi cuộc đời
30 pht để đắn đo
30 pht dứt khot để quyết định

30 pht để th thầm tn anh
30 pht đặt ln vai lời khiển trch...
30 pht cho niềm vui sướng, 30 lần ni dối
30 pht đến khi đ dứt khot

Tr hnh qun
Trn bầu trời
M chng ta dựng
bằng những đi mắt

Ẩn dưới bng đm
Hnh bng
Nm đi sự xấu hổ
Khc trong mưa

Ta c thể bay?
C thể ở lại?
Ta c thể thua
C thể trượt...

1 trong 2 con đường
Sự lựa chọn đ thay đổi
Cơ hội đ mất
Xe lửa bị trật đường ray...

30 pht cho ci nhy mắt
30 pht để thay đổi cuộc đời
30 pht để đắn đo
30 pht dứt khot để quyết định

30 pht để th thầm tn anh
30 pht đặt ln vai lời khiển trch...
30 pht cho niềm vui sướng, 30 lần ni dối
30 pht đến khi đ dứt khot

Để quyết định....


 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 90581
 Date: 02/21/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Song : 30 minutes - TaTu 
 Reply: vnana
 member
 REF: 96120
 Date: 09/18/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
bi ny nghe dễ thương h. cm ơn bạn manhphu!!!

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group