englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> spanish eyes

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: phuocquanh
 member
 ID 14346
 Date: 01/04/2007


spanish eyes
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
minh dang suu tap 1 vai bai hat yeu thich de hoc tu vung.vui long kiem cho minh loi cua cac bai hat sau nhe:SPANISH EYES(BACKSTREET BOY),I LAY MY LOVE ON YOU,SEA SON IN THE SUN(WESTLIFE).CAM ON RAT NHIEU

gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 89568
 Date: 01/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
2 lời bi ht "Season in the Sun" v " I lay my love on you " đ c trong mục bi ht tiếng Anh rồi .
Tặng bạn lời bi ht Spanish eyes - BSB :


Here we are in the arms of one another
... Mnh ở đy trong vng tay nhau
And we still go on searching for each other
... v mnh vẫn cn tm kiếm nhau
Knowing that hate is wrong and love is
... dẫu biết rằng sự căm hờn l sai lầm
Right for us tonight
... Tnh yu mới thực l dnh cho chng ta đm nay

When I look into your Spanish eyes
... Khi ti nhn vo đi mắt em - đi mắt Ty Ban nha nồng nhiệt
I know the reason why I am alive
... Ti hiểu được đ chnh l l do v sao ti phải sống
( Ti biết được em l lẽ sống của đời ti )
And the world is so beautiful tonight
... V thế gian kia dường như rất đẹp đm nay

Chrous:
It's a place I've never been
... Đ l nơi ti chưa bao giờ gh chn
And it's telling me that I'm about to win first prize
... V n ni với ti rằng ti như l dnh chiến thắng đầu tin ?
Knowing all I have to do
... Dẫu biết rằng mọi thứ ti lm
Is reach out my hand to you
... l trao cho em vng tay mnh
Anytime I want to look into your Spanish eyes
... mỗi khhi ti muốn nhn vo đi mắt em - đi mắt Ty Ban Nha
Let it be if we're nothing more than dreamers
... Hy cứ thế nh nếu như chng ta chẳng l g hơn những người mơ mộng
Who believe that we see no wall between us
... Ai sẽ tin rằng giữa chng mnh khng c bức tường ngăn cch no ?
How can they be in my heart and in my mind
... Lm sao chng hiện hữu trong tri tim v tm hồn anh
When all I could find
... Khi mọi thứ ti c thể tm thấy

When I look into your Spanish eyes
I know the reason why I am alive
And the world is so beautiful tonight

Chrous:
It's a place I've never been
And it comes from deep within
And it's telling me that I'm about to win first prize
Knowing all I have to do
Is reach out my hand to you
Anytime I want to look into your Spanish eyes

Bridge:
I loved you from a distance
Thought I couldn't reach that far
I can't believe how close that we are
When I look into your Spanish eyes
And the world is so beautiful tonight

Chrous:
It's a place I've never been
And it comes from deep within
And it's telling me that I'm about to win first prize
Knowing all I have to do
Is reach out my hand to you
Anytime I want to look into your Spanish eyes


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group