englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> Don't You Cry - Kamelot

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: heocon
 member
 ID 14048
 Date: 11/16/2006


Don't You Cry - Kamelot
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Don't You Cry

little by little
I've come to this point
on my own I've been searching my way
I lost you so early
the days went so fast
you don't know how I prayed every day

a song to remember
a song to forget
you'll never know how I tried
to make you proud
and to honor your name but
you never told me goodbye

now that your are gone
casting shadows from the past
you and all the memories will last

don't you cry
or suffer over me
I will be waiting for you
don't you cry
angels never fade away
I'll be watching over you
see you through

now I'm a man and
I'm feeling you still
could it be you were there all along
a time to surrender
a time to forgive
with solace I give you this song

now that you are gone
casting shadows from the past
in my dreams I hear your voice at last

don't you cry
or suffer over me
I will be waiting for you
don't you cry
angels never fade away
I'll be watching over you

I can see you tonight
in the pale winter light
father and son again
the bond of blood will never end


gp kiến
 Reply: heocon
 member
 REF: 88673
 Date: 11/16/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
--> http://www.youtube.com/watch?v=36QngswWs5o <--

 
 Reply: heocon
 member
 REF: 88674
 Date: 11/16/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Dần dần,
Con cũng đi tới vấn đề ny
Tự con đ tm ra lối đi cho ring mnh
Mất cha,
ngy cứ lại tri qua thật nhanh
Cha k biết hằng ngy con đều cầu nguyện

C một bi ht để nhớ,
rồi một bi ht để qun
Cha sẽ k bao giờ biết được con đ cố gắng như thế no
để cha tự ho
để rạng danh dng họ, nhưng...
cha ra đi k lời từ biệt

Bởi rằng cha đ xa
nhn lại hnh ảnh ngy no
Cha v những kỷ niệm ny sẽ mi tồn tại

Đừng khc
hay đừng đau buồn v cha
Cha sẽ đợi con
Đừng khc
những thin thần kia sẽ k biến mất
Cha sẽ di theo con
Trng theo con suốt cuộc đời

Giờ đy, con đ lớn
nhưng sao con vẫn cảm gic thấy cha
c lẽ no cha vẫn cn đy?
c lc để đầu hng,
rồi lc để tha thứ
để khuy khoả, con tặng cha bi ht ny


Bởi rằng cha đ xa
nhn lại hnh ảnh ngy no
Cha v những kỷ niệm ny sẽ mi tồn tại

Đừng khc
hay đừng đau buồn v cha
Cha sẽ đợi con
Đừng khc
những thin thần kia sẽ k biến mất
Cha sẽ di theo con
Trng theo con suốt cuộc đời

Đm nay con đ c thể nhn thấy cha
trong ci nh sng nhợt nhạt của ma đng
cha v con
mối lin kết ny sẽ k bao giờ kết thc


 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 88679
 Date: 11/17/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Gửi heocon !

Khi bạn lấy link từ youtube , bạn hy copy ton bộ đoạn code ở phần Embed (ngay pha dưới thẻ URL) v paste vo đy.Ton bộ bi ht sẽ được trnh chiếu ngay trong topic ny , mọi người sẽ tiện theo di hơn .
Thn !


 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 88680
 Date: 11/17/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
V dụ nh : bi ht bạn đăng ở link trn :


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group