englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> right here waiting

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hoaiphuong1983
 member
 ID 13938
 Date: 10/24/2006


right here waiting
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Whatever you do
I will be right here waiting for you

Oceans apart, day after day
And I slowly go insane
I hear your voice on the line
But it doesn't stop the pain
If I see you next to never
How can we say forever

Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you

I took for granted all the times
That I thought would last somehow
I hear the laughter, I taste the tears
But I can't get near you now
Oh can't you see it baby
You got me going crazy

Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you

I wonder how we can survive (survive)
It's so bad (it's so bad)
But in the end if I'm with you
I'll take the chance
And know

Oh can't you see it baby
You got me going crazy

Wherever you go (you go)
Whatever you do (you do)
I will be right here waiting for you (ohh waiting for you)
Whatever it takes (takes)
Or how my heart breaks (or how my heart breaks)
I will be right here waiting for you


gp kiến
 Reply: linh1982
 member
 REF: 88453
 Date: 10/24/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
i like this song very much
i thank you so much
thank you


 
 Reply: binhthuong
 member
 REF: 88455
 Date: 10/24/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 88561
 Date: 11/05/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bản dịch :

Ngy lại ngy giữa đại dương xa cch
Anh dần dần chẳng lm chủ được chnh mnh
Gọi phone, v nghe giọng em trn điện thoại
Nhưng chẳng thể no xoa dịu được nỗi đau
Nếu chẳng bao giờ anh cn gặp được em
Lm sao ni đy em, cu mi mi?

D em đến đu, d em lm g
Ở nơi đy, anh vẫn lun chờ đợi.
D định mệnh đẩy đưa
D tim anh tan nt
Ở nơi đy, anh sẽ mi đợi chờ em

Hiện thực ny, anh lun chấp nhận
Bằng cch no đ, cho đến sau ny
Anh nghe tiếng cười, nếm dng nước mắt
Vậy m, anh chẳng được gần em.
Người yu ơi, liệu em c thấy
Anh đ trở nn đin dại v em

D em đến đu, d em lm g
Ở nơi đy, anh vẫn lun chờ đợi.
D định mệnh đẩy đưa
D tim anh tan nt
Ở nơi đy, anh sẽ mi đợi chờ em

Anh lun tự hỏi lng
Trong khoảnh khắc lng mạn ny, lm sao ta tồn tại?
Nhưng nếu cuối cng, anh lại được ở cạnh em
Cơ hội đến, v anh nắm bắt

Người yu ơi, liệu em c thấy
Anh đ trở nn đin dại v em

D em đến đu, d em lm g
Ở nơi đy, anh vẫn lun chờ đợi.
D định mệnh đẩy đưa
D tim anh tan nt
Ở nơi đy, anh sẽ mi đợi chờ em 
 Reply: linh1982
 member
 REF: 89034
 Date: 12/06/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
i like this song very much
thank you so much!!!


 
 Reply: smallfile
 member
 REF: 89050
 Date: 12/06/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
i like this love song much.Thank you for your song.I like song "beauce i love you ".Do you have?

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group