englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bài hát tiếng Anh >> Everyday I love you

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13899
 Date: 10/22/2006


Everyday I love you
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Everyday I love youI don't know but I believe

That some things are meant to be

And that you'll make a better me

Everyday I love you

I never thought that dreams came true

But you showed me that they do

You know that I learn somethng new

Everyday I love you

'Cos I believe that destiny

Is out of our control (don't you know that I do)

And you'll never live until you love

With all your heart and soul.

It's a touch when I feel bad

It's a smile when I get mad

All the little things I am

Everyday I love you

Everyday I love you boy

Everyday I love you

'Cos I believe that destiny

Is out of our control (don't you know that I do)

And you'll never live until you love

With all your heart and soul

If I asked would you say yes?

Together we're the very best

I know that I am truly blessed

Everyday I love you

And I'll give you my best

Everyday I love you


góp ư kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 88522
 Date: 10/30/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Tôi không biết nhưng tôi tin tưởng
Rằng có điều ǵ đang tiếp diễn
Và em làm tôi trở nên tốt hơn
Mỗi ngày tôi yêu em

Tôi chẳng bao giờ nghĩ những giấc mơ sẽ thành hiện thực
Nhưng em đă cho tôi thấy những ǵ họ làm được
Em biết rằng tôi đă có một cái nh́n mới
Mỗi ngày tôi yêu em

Bởi tôi tin đấy là số phận
Em có biết
Em chưa bao giờ sống cho đến khi em yêu
Với tất cả trái tim và tâm hồn ḿnh

Đó là sự an ủI khi tôi cảm thấy đau buồn
Là một nụ cườI khi tôi dường như phát điên
Và vớI tất cả những điều nhỏ bé mà tôi có
MỗI ngày tôi yêu em

Bởi v́ tôi tin rằng đó là số phận
Em có biết
Em chẳng bao giờ sống cho đến khi em yêu
Với tất cả trái tim và tâm hồn ḿnh

Nếu tôi ngỏ lời và em đồng ư
Cùng nhau chúng ta s ẽ là t ất cả
Tôi biết ḿnh thực sự là một kẻ may mắn
Mỗi ngày tôi yêu em


 
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group