englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> Thương tặng cho những người bạn đang học hnh v cng tc nơi qu người.

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13833
 Date: 10/08/2006


Thương tặng cho những người bạn đang học hnh v cng tc nơi qu người.
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
*Đây là lời gốc của bài hát, dành cho các bạn biết tiếng Pháp.Bonjour Vietnam
(par Marc Lavoine)Racontes moi ce nom étrange et difficile à prononcer

Que je porte depuis que je suis née.

Racontes moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés,

Qui disent mieux que moi ce que tu n’oses dire.

Je ne sais de toi que des images de la guerre,

Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère...

Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à ton âme.

Un jour, j’irai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.

Racontes moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds,

Qui me portent depuis que je suis née.

Racontes moi ta maison, ta rue, racontes moi cet inconnu,

Les marchés flottants et les sampans de bois.

Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre,

Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère...

Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.

Un jour, j’irai la bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.

Les temples et les Bouddhas de pierre pour mes pères,

Les femmes courbées dans les rizières pour mes mères,

Dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères,

Toucher mon âme, mes racines, ma terre...

Un jour, j’irai là bas, un jour, dire bonjour à mon âme.

Un jour, j’irai là bas [pour]

Te dire bonjour, Vietnam.*Còn đây là lời được dịch sang tiếng AnhHello VietnamTell me about this name so strange and difficult to pronounce

That I carry since I was born.

Tell me about the ancient empire and the feature of my “attached eyes”

Which say better than me what you don’t dare saying.

Of you I only know images of the war, a film of Coppola, [and] helicopters in anger...

One day, I will go there to say hello to your soul.

One day, I will go there to say hello to you, Vietnam.

Tell me about the color of my skin, my hair and my small feet,

Which carry me since I was born.

Tell me about your house, your street, tell me about this unknown,

The floating markets and the wood sampans.

Of you I only know images of the war, a film of Coppola, [and] helicopters in anger...

One day, I will go there, to say hello to my soul.

One day, I will go there, to say hello to you, Vietnam.

Temples and stone Buddhas for my fathers

Curved women in the rice plantations for my mothers

In the prayer, in the light, retrieve my brothers,

Touch my heart, my roots, my land...

One day, I will go there to say hello to my soul.

One day, I will go there to say hello to you, Vietnam.*
Và đây là lời bài hát bằng tiếng Việt.Thương chào Việt NamHãy kể tôi nghe về cái tên xa lạ và khó gọi

Mà tôi đã đeo mang tự thuở chào đời

Hãy kể tôi nghe về vương triều cũ và đôi mắt xếch của tôi

Ai nói rõ hơn tôi về những gì người không dám thốt

Tôi chỉ biết về người qua những hình ảnh của chiến tranh,

Một cuốn phim của Coppola (*), [và] những chiếc trực thăng trong cơn thịnh nộ...

Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn người

Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam

Hãy kể tôi nghe về màu da, mái tóc và đôi bàn chân đã cưu mang tôi tự thuở chào đời.

Hãy kể tôi nghe về căn nhà, con đường, hãy kể tôi nghe những điều chưa biết,

Về những phiên chợ nổi trên sông và những con thuyền tam bản bằng gỗ.

Tôi chỉ biết quê hương qua những hình ảnh của chiến tranh,

Một cuốn phim của Coppola, [và] những chiếc trực thăng trong cơn thịnh nộ...

Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi

Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam

Chào hỏi giùm những người cha của tôi, những ngôi chùa và những tượng Phật bằng đá,

Chào hỏi giùm những bà mẹ của tôi, những phụ nữ đang cong lưng trên ruộng lúa,

Trong lời nguyện cầu, trong ánh sáng, tôi thấy lại những người anh,

Tôi về với tiếng lòng, với cội nguồn, với đất mẹ quê cha...

Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi

Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam.
gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 88194
 Date: 10/08/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bi ht ny rất hay.Cc bạn chưa nghe c thể tm nghe thử,Mp sẽ upload ln bi ht dạng flash cho cc bạn thưởng thức.

 
 Reply: phucpt
 member
 REF: 88195
 Date: 10/08/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cc bạn nghe thử bi ht nh 
 Reply: lovelycat
 member
 REF: 88196
 Date: 10/08/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cm ơn phucpt nh.


 
 Reply: wendy
 member
 REF: 88434
 Date: 10/23/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
wow dai` wa', ban co biet tieng phap ko ban

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group