englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> Said I love You But I Lied - M

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13730
 Date: 09/20/2006


Said I love You But I Lied - M
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Lyric :


SAID I LOVE YOU...BUT I LIED

You are the candle, love''s the flame

A fire that burns through wind and rain

Shine your light on this heart of mine

Till the end of time

You came to me like the dawn through the night

Just shinin'' like the sun

Out of my dreams and into my life

You are the one, you are the one
CHORUS

Said I loved you but I lied

''Cause this is more than love I feel inside

Said I loved you but I was wrong

''Cause love could never ever feel so strong

Said I loved you but I lied
With all my soul I''ve tried in vain

How can mere words my heart explain

This taste of heaven so deep so true

I''ve found in you

So many reasons in so many ways

My life has just begun

Need you forever, I need you to stay

You are the one, you are the one
CHORUS
You came to me like the dawn through the night

Just shinin'' like the sun

Out of my dreams and into my life

You are the one, you are the one
CHORUS
Said I loved you

But this is more than love I feel inside

Said I loved you....But I lied gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 88218
 Date: 10/12/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Lời dịch

Ti ni yu em nhưng ti đ dối lng

Em l một ngọn nến , cn tnh yu l ngọn lửa
Ngọn lửa vẫn bừng chy trong gi trong mưa
Chiếu sng vo tri tim anh
Cho đến suốt cuộc đời
Em đ đến bn anh như bnh minh đến sau đm di
Chiếu rọi như nh mặt trời
Ra khỏi giấc mơ,v bước vo cuộc đời anh
Em l duy nhất...

Nếu anh ni yu em nghĩa l anh đ dối lng mnh
Bởi những g anh cảm nhận cn lớn hơn cả tnh yu nữa
Nếu anh ni yu em nghĩa l anh đ sai
Bởi những cảm xc mnh liệt đ khng thể l tnh yu

Bằng tất cả tm hồn mnh , anh đ cố gắng trong tuyệt vọng
Lm sao anh c thể diễn tả hết những cảm xc của anh bằng những từ ngữ đơn thuần
Những cảm xc rất thật v su sắc
M anh tm thấy trong em
Qu nhiều l do trong những ngả đường
Cuộc sống của anh dường như giờ mới bắt đầu
Anh cần em mi mi ở lại bn anh
Em l duy nhất .


Translated by Mp ^_^


 
 Reply: binhthuong
 member
 REF: 88567
 Date: 11/05/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


Michael Bolton


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group