englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> The Call

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13678
 Date: 09/17/2006


The Call
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
                                                       Song : The Call

                                                         Singer
: BSB


Girl: "Hello?"


AJ: "Hi it''s me what''s up baby? I''m sorry listen I''m gonna be late tonight so don''t stay up and wait for me ok?"


Girl: "Where are you?"


AJ: "Wait, wait say that again?"


Girl: "Hello?"


AJ: "You''re really dropping out I think my battery must be low. Listen if you can hear me we''re goin to this place nearby, all right? Gotta go"


Let me tell you the story about the call that changed my destiny

Me and my boys went out, just to end up in misery

Was about to go home when there she was standing in front of me

I said "Hi"

"I got a little place nearby, wanna go?"

I should have said no

Someone''s waiting for me

But I call my girl up and say


Chorus:

Listen Baby I''m sorry

Just wanna tell you don''t worry

I will be late don''t stay up and wait for me

I''ll say again you''re dropping out my battery is low

Just so you know we''re goin to a place nearby

Gotta go


Now two years gone nothing''s been won

I can''t take it back what''s done is done

One of her friends found out

That she wasn''t my only one

And it eats me from inside,

That she''s not by my side

Just because I made that call and lied


Repeat Chorus


Let me tell you the story about the call that changed my destiny

Me and my boys went out, just to end up in misery

Was about to go home when there she was standing in front of me

I said, "Hi"

"I got a little place nearby"

Gotta go


Repeat Chorus 2x
gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 88220
 Date: 10/12/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Alo...
- Em yu, anh đy m. C chuyện g ko? Anh xin lỗi, nghe ny, tối nay anh sẽ về muộn đấy, đừng thức khuya v cố đợi anh...
- Thế anh đang ở đu?
- Em ni lại đi, anh nghe khng r
- Alo...
- Anh ko nghe được tiếng em, c lẽ pin my anh đang yếu, em nghe nh, nếu em cn nghe được anh ni, anh v tụi bạn sắp gh qua nơi ny một cht, gần thi. Anh phải đi đy!"

Hy để ti kể bạn nghe c điện thoại đ thay đổi cuộc đời ti
Đ l khi ti cng đm bạn đi chơi buổi tối
Muộn rồi, ti đ định về nh, th chợt thấy c ta đứng đ
V ni: "Ny anh, muốn gh qua căn phng nhỏ b của em ko?"
Lẽ ra ti nn ni khng, bởi ở nh c người đang đợi chờ ti
Nhưng ti đ gọi cho nng v ni:

CHorus:

Nghe ny em yu, anh xin lỗi
Anh chỉ gọi để em đừng lo lắng m thi
Anh sẽ về muộn, nn đừng thức khuya v cố đợi anh
Anh ni lại nh, anh ko nghe r tiếng em, pin my anh đang yếu
Em hiểu rồi chứ, anh với tụi bạn gh qua chỗ ny cũng gần thi
Anh phải đi đy!

2 năm đ qua đi, hon ton thất bại
Ti chẳng thể tm lại những g đ lỡ đnh mất rồi
Một người bạn của nng v tnh pht hiện ra ti ko chỉ c mnh nng
V giờ lng ti nt tan v khng cn c nng bn cạnh
Chỉ bởi v ti đ gọi c điện thoại đ v ni dối nng

(Chorus)

Nghe ny em yu, anh xin lỗi
Anh chỉ gọi để em đừng lo lắng m thi
Anh sẽ về muộn, nn đừng thức khuya v cố đợi anh
Anh ni lại nh, anh ko nghe r tiếng em, pin my anh đang yếu
Em hiểu rồi chứ, anh với tụi bạn gh qua chỗ ny cũng gần thi
Anh phải đi đy!


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group