englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Văn viết tiếng Anh >> IELTS Writing Task 1 – Degree of Change & High Points in Line graph

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: gamainuoicon
 member
 ID 19990
 Date: 07/03/2014


IELTS Writing Task 1 – Degree of Change & High Points in Line graph
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Trong bài ielts writing task 1 hôm nay, ms.Diệp sẽ hướng dẫn các bạn phân biệt các nhóm từ chỉ “mức độ” - Degree of Change và cách miêu tả High Points trong line graph để không có bạn nào miêu tả nhầm nhé.

Một trong những lỗi về word choice phổ biến nhất mà các mems không hề hay biết khi mô tả line graph, đó là chúng ta thường thiếu mất “các adj/adv chỉ mức độ thay đổi” để phân biệt các “movements cùng chiều” như “nhóm tăng – increase/rise/climb...” hay “nhóm giảm – decrease/fall/drop...” hoặc phức tạp hơn, chúng ta sử dụng các từ này một cách tùy tiện và không phân biệt cao thấp.

ielts writing task 1 degree of change


Các mems sẽ thấy rằng chúng ta có tất cả 4 nhóm chỉ “Degree of change” như trong sơ đồ. Chúc các IELTS Takers từ nay sẽ sử dụng các từ này đúng context và thứ tự hơn khi đối mặt với line graph - writing task 1.

Eg1: There was a small rise in the number of students (tăng nhẹ)
Eg2: There was a noticeable rise in the number of students (tăng đáng kể)
Eg3: There was a huge rise in the number of students (tăng mạnh)

ielts writing task 1 high points


Với line graph th́ không thể quên điểm cao nhất thấp nhất, nhưng dùng chính xác các cách miêu tả high points không hề dễ dàng.

- Chúng ta chỉ sử dụng từ "peak" một lần duy nhất khi miêu tả biểu đồ và bạn phải đảm bảo rằng đó là giá trị cao nhất của line graph. Peak được sử dụng dưới dạng Verb và Noun. Chúng ta chú ư phân biệt giới từ đi kèm với 2 loại từ này:

+ To reach/hit a peak of .....................
+ To peak at....................

- Chúng ta sử dụng "the highest point" để mô tả các giá trị cao nhất của từng đường c̣n lại trong biểu đồ.

+ To reach/hit the/its highest point at..................

- Chúng ta sử dụng "a high point" để miêu tả các giá trị cao khác trong biểu đồ, ngoại trừ các điểm cao nhất của từng đường. Trường hợp này được áp dụng khi biểu đồ của bạn có nhiều giá trị cao và bạn muốn mô tả 1 giá trị tuy không cao nhất, nhưng cũng đáng chú ư.

+ To reach/hit a high point at...................

http://msdiepielts.com/
góp ư kiến
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group