englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Văn viết tiếng Anh >> Thủ thuật làm Matching Headings trong IELTS Reading

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: slinkviet
 member
 ID 19907
 Date: 04/28/2014


Thủ thuật làm Matching Headings trong IELTS Reading
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Matching Paragraph Headings có thể nói là dạng bài khó nhất của IELTS Reading. Nếu không có chiến lược cũng như kỹ năng thuần thục th́ rất dễ rơi vào bẫy và mất điểm đáng tiếc. Bên cạnh skimming và scanning phải đạt tới tŕnh độ "liếc phát thấy luôn" th́ các tips sau đây sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tiếp cận dạng bài Matching Headings của IELTS Reading


ielts-reading-tips-for-matching-paragraph-headings


List of headings
i The probable effects of the new international trade agreement
ii The environmental impact of modern farming
iii Farming and soil erosion
iv The effects of government policy in rich countries
v Governments and management of the environment
vi The effects of government policy in poor countries
vii Farming and food output


- – - – — – - – — – - – — – - – — – - – — – - – — – - – — – - – — – - – — – -


• Section A
The role of governments in environmental management is difficult but inescapable. Sometimes, the state tries to manage the resources it owns, and does so badly. Often, however, governments act in an even more harmful way. They actually subsidise the exploitation and consumption of natural resources. A whole range of policies, from farm-price support to protection for coal-mining, do environmental damage and (often) make no economic sense. Scrapping them offers a two-fold bonus: a cleaner environment and a more efficient economy. Growth and environmentalism can actually go hand in hand, if politicians have the courage to confront the vested interest that subsidies create.


• Section B
No activity affects more of the earth’s surface than farming. It shapes a third of the planet’s land area, not counting Antarctica, and the proportion is rising. World food output per head has risen by 4 per cent between the 1970s and 1980s mainly as a result of increases in yields from land already in cultivation, but also because more land has been brought under the plough. Higher yields have been achieved by increased irrigation, better crop breeding, and a doubling in the use of pesticides and chemical fertilisers in the 1970s and 1980s.


- – - – — – - – — – - – — – - – — – - – — – - – — – - – — – - – — – - – — – -


Ở đây có thể thấy tất cả 7 Headings trong khi Paragraphs lại chỉ có 2. Vậy ta cần làm ǵ?
#1. Đọc 7 Headings và t́m ra ư chính trước khi vồ vập ngay đoạn text


#2. Sau khi đọc text hăy chọn 1 câu hoặc 1 phần mà bạn cảm thấy là câu tóm tắt cho toàn đoạn, từ đó có phương án chọn Heading phù hợp nhất


* Section A nói đến 2 nhân tố chủ yếu là môi trường (environment) và sự quản lư của Chính phủ (management of government). Thông qua 2 nhân tố đó ta có thể thấy ngay Heading ii và Heading v là phù hợp nhất với đoạn. Nhưng Section A không đề cập đến sự quản lư của Chính phủ đến yếu tố cụ thể nào (modern farming của heading ii) mà tương đối mang tính tổng quát, v́ vậy Heading v phù hợp với Section A nhất.
* Section B có phần đầu nói về "farming" - là phương pháp có ảnh hưởng đến bề mặt Trái Đất do đó 2 Headings phù hợp nhất là Heading iiiHeading vii. Tuy nhiên khi đọc dần xuống th́ phần sau của Section B lại đề cập đến ảnh hưởng của "farming" lên nguồn lương thực (hay food output - heading vii) chứ không đặc biệt nêu lên hậu quả mà "farming" gây nên là sói ṃn đất (soil erosion - heading iii). Từ phân tích trên ta có thể thấy đáp án đúng là Heading vii

#3. Xác định những synonym (từ đồng nghĩa ), antonym (từ trái nghĩa) hoặc related words chứa thông tin phản ánh nội dung heading của bài IELTS Reading


Ví dụ: Xác định Heading của Section B
Nếu trong Section B "food output" không xuất hiện 1 cách trực tiếp nhằm tăng độ khó của bài Matching Headings, ta có thể phát hiện đáp án đúng thông qua các từ ngữ liên quan đến "food output" như yield (sản lượng), cultivation (trồng trọt), crop breeding (nhân giống cây trồng) mà không phải là sói ṃn đất (soil erosion). Để ư thấy từ "land" xuất hiện trong đoạn text nhưng chỉ là phần rất nhỏ trong tổng đoạn nhằm gây nhiễu cho người đọc. V́ vậy đáp án cuối cùng là Heading vii


Như vậy, chỉ với 1 IELTS tips cực kỳ đơn giản chúng ta sẽ giải quyết được dạng bài Matching Paragraph Headings trong IELTS Reading dễ dàng!


http://msdiepielts.com
góp ư kiến
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group