englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Văn viết tiếng Anh >> datthinker

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: datthinker
 member
 ID 14994
 Date: 05/13/2007


datthinker
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Toi dang hoc tieng anh va khong duoc tot lam .Dac biet mon ''speaking'' toi rat ngai noi .Toi sap thi va toi co mot ''topic'' can cac ban giup do ,do la ''Doi song o nong trai''.Mong cac ban giup do.Thank you.

gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group