englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Luận văn tiếng Anh >> the similarities and differences between eating out and preparing and eating food at home

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: uyenbinh
 member
 ID 17852
 Date: 01/31/2010


the similarities and differences between eating out and preparing and eating food at home
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Chu de nay nua nhe

gp kiến
 Reply: uyenthanh84
 member
 REF: 99975
 Date: 04/10/2010


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Chủ đề ny theo ti rất hay v trong thời buổi hiện nay th hầu hết mọi người đều đồng tnh khi đi ra ngoi ăn v những bữa ăn ở nh th khng cn l phổ biến với người thnh phố
I think this topic very exciting so nowaday everybody have to choose to eating out more than preparing food at home( special somebody stay at city center).


 
 Reply: thaovo2000
 member
 REF: 100196
 Date: 08/27/2010


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Toi rat dong y voi ban


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group