Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Request to a bank to forward a bill - Yêu cầu ngân hàng gửi hối phiếu điDear Sir,

Please would you send the enclosed draft on J.K.B. Products Pty. And documents to the National Australian Bank, 632 George Street, Sydney, Australia, and tell them to release the documents on acceptance.

Yours faithful,


Bài dịch mang tính tham khảo

Kính thưa ông,

Xin ông gửi hối phiếu cho CTTNHH. J.K.B đính kèm cà các chứng từ tới ngân hàng National Australian Bank, 632 George Street, Sydney, Australia, và cho họ biết để giải tỏa các chứng từ khi chấp nhận thanh toán hối phiếu.

Trân trọng,

Views: 4002   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.