Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Referee - Thư trả lời của người cung cấp thông tinDear Mr Causio,

We have had confirmation from F. Lynch & Co. Ltd. That they want us to act as referees on their behalf, and can give you the following information.
We have been dealing with the firm for ten years and allow them credit facilities of up to $2,000 which they only use occasionally as they prefer to take advantage of our cash discounts. However, we would have no hesitation in offering them the sort of credit you mentioned, i.e. $3,000, as they are a large reputable organization and very well known in this country.
Of course, we take no responsibility for how you use this information, and would remind you to consider it as confidential.

Yours sincerely,


Bài dịch mang tính tham khảo

Kính thưa ông Causio,

Chúng tôi đã nhận được thư xác nhận của CTTNHH. F. Lynch & Co., họ muốn chúng tôi đóng vai trò làm người cung cấp thông tin thay cho họ, và có thể cung cấp cho ông những thông tin sau.
Chúng tôi đã quan hệ làm ăn với họ trong 10 năm liền và hấp thuận cho họ các điều kiện thiếu chịu lên tới 2.000 đôla, mà họ chỉ thỉnh thoảng sử dụng đến vì họ thích được ưu đãi về chiết khấu tiền mặt hơn. Tuy nhiên, chúng tôi không ngần ngại chi trong việc đề nghị họ được số tiền thiếu chịu ông đã đề cập đến 3.000 đôla, vì họ là một công ty có uy tính lớn và rất nổi tiếng ở nước này.
Đương nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm những thông tin ấy được sử dụng như thế nào, và nhắc ông xem xét điều đó kín đáo.

Trân trọng,

Views: 3970   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.