Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


"Selling" the product - "Bán" sản phẩmDear Mr Crane,

We are pleased to receive your enquiry, and to hear that you liked our range of sweaters.
There would certainly be no trouble in supplying you from our wide selection of garments which we make for all age groups.
We can offer you the quantity discount you asked for which would be 5% off net prices for orders over $2000, but the usual allowance for a trade discount in Italy is 15%, and we always deal on payment by sight draft, cash against documents. However, we would be prepared to review this once we have established a firm trading association with you.
Enclosed you will find our summer catalogue and price-list quoting prices c.i.f. London.
We are sure you will find a ready sale for our products in England as have other retailers throughout Europe and America, and we do hope we can reach an agreement on the terms quoted.
Thank you for your interest, we look forward to hearing from you soon.

Yours sincerely,

Bài dịch mang tính tham khảo

Kính thưa ông Crane,

Chúng tôi vui mừng nhận được thư yêu cầu thông tin của ông, và biết được ông thích loại áo len của chúng tôi.
Chắc chắn không có trở ngại gì trong việc cung cấp cho ông nguồn quần áo tuyển chọn phong phú mà chúng tôi sản xuất cho mọi lứa tuổi.
Chúng tôi có thể cung cấp chiết khấu số lượng mà ông đã đề nghị, điều đó sẽ được chiết khấu 5% giá thực cho các đơn đặt hàng trên 2.000 đôla, nhưng mức giảm giá thông thường cho chiết khấu bán sỉ ở Ý là 15% và chúng tôi luôn sử dụng thanh toán bằng hối phiếu trả ngay, trả tiền mặt khi giao chứng từ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cứu xét lại việc này, khi chúng tôi đã có được sự hợp tác kinh doanh vững chắc với ông.
Ông sẽ thấy catalô hàng mùa hè và biểu giá đính kèm ấn định giá cả c.i.f giao tại London.
Chúng tôi chắc chắn ông sẽ thấy việc kinh goanh thuận tiện đối với những sản phẩm của chúng tôi ở Anh cũng như những nhà buôn lẻ khác ở khắp Châu Âu và Châu Mỹ, và chúng tôi rất hy vọng chúng ta sẽ có thể đi đến được thoả ước về các điều kiện đã được nói đến.
Cám ơn sự quan tâm của ôngL chúng tôi rất mong nhận được tin ông sớm.

Trân thành,
Views: 4328   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.