Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Redundancies - Sự sa thải công nhânTo: All employees
From: The Managing Director

Cutting output and redundancies

The company has been running at a loss for the past three years, due to rising costs of production and a fall in demand for our products because of the economic situation.

It is therefore with regret that we have to announce that one third of the work force will be made redundant over the next month as production will be cut by forty per cent.

Those employees affected will be advised within the next fortnight and will receive full severance pay, plus holiday pay, which, we hope, will help them until they find new jobs.

We express our sympathies to those affected and would like to thank them for their help in the past and their co-operation in these unfortunate circumstances.

(signature)

Bài dịch mang tính tham khảo

Gửi: Toàn thể nhân viên
Từ: Giám đốc điều hành

Cắt giảm sản lượng và sa thải công nhân

Công ty đã thua lỗ liên tục trong 5 nâm qua, vì chi phí sản xuất đã tăng lên và do tình hình kinh tế sút giảm về sản phẩm của chúng ta.

Vì thế, thật đáng tiếc chúng tôi phải thông báo một phần ba lượng công nhận sẽ phải sa thải trong tháng tới vì sản lượng sẽ bị cắt đi 40%.

Những công nhân bị ảnh hưởng sẽ được thông báo trong vòng 15 ngày tới và sẽ nhận được đầy đủ trợ cấp cho thôi việc, công trợ cấp ngày nghỉ, mà chúng tôi hy vọng sẽ giúp bọ cho tới khi họ tìm được việc khác.

Chúng tôi bày tỏ sự cảm thông với những người chịu ảnh hưởng và xin cám ơn họ đã giúp chúng tôi trong quá khứ và hợp tác của họ trong tính hình đáng tiếc này.

(ký tên)
Views: 3808   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.