Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Reporting deceptive advertising - Báo cáo về việc quảng cáo lừa bịpNational Advertising Division
Counsil of Better Business Bureaus
845 Third Avenue
New York, NY 10022

Gentlemen,

Enclosed is an ad which appeared in Famous Magazine for a device and instructions for its use. I followed these instructions to the letter. Not only did my back pain persist, but it soon began to worsen.
After a month I stopped using the device and made an appointment with my doctor. "These gimmickds are worthless," he said. "In fact, they often are quie harmful."
I wrote the company, told them of my experience, and asked for a refund. They didn't even respond.
It cost me $25 plus the docore'sbill and a great deal of pain to learn my lesson. I would hope that you could do something to put a stop to these deceptive ads and te continuing exploitatio of oher backache sufferers.

Sincerely,

Bài dịch mang tính tham khảo

Chi nhánh quảng cáo Quốc gia
Hội đồng cố vấn Thương mại
845 Đại lộ thức ba
New York, NY 1022

Thưa quí ngài,

Tôi đính kèm theo đây một mẫu quảng cáo đăng trên tạp chí Danh tiếng về một thiết bị có khả năng chửa khỏi các bệnh về lưng. Bốn háng trước, tôi đã gửi qua bưu đi65n 25 đôla và sau đó không lâu nhận được một thiết bị cùng những lời hướng dẫn sử dụng. Tôi đã tuân thủ từng lời hướng dẫn trong bản chỉ dẫn này. Nhưng cơn đau lưng của tôi không những không bớt, mà còn nặng thêm.
Sau mộ tháng, tôi ngưng sử dụng thiết bị này và đi bác sĩ. "Những lời huênh hoang này chẳng có giá trị gì," ông bác sĩ nói. "Trong thực tế, nó còn rất nguy hiểm nữa.
Tôi viết thư đến công ty bán thiết bị này, kể cho họ nghe trường hợp của tôi, đòi họ hoàn lại tiền. Thậm chí họ không thèm trả lời tôi.
Tôi đã tốn mất 25 đôla, cộng thêm tiền đi bác sĩ và những cơn đau khủng khiếp để đổi lấy bài học này. Tôi hy vong rằng quí ngài có thể làm một điều gì đó để chấm dứt những trò quảng cáo lừa bịp này cũng như việc lợi dụng sự cả tin của những người đau lưng khác.

Trân trọng kính chào,
Views: 3482   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.