Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Requesting deferral of jury duty - Yêu cầu hoãn lại phiên dự toàDear Jury Supervisor,

I am honored to have been chosen to serve once again on the Criminal Court jury. A similar experience six years ago gave me an invaiuable insight into the workings of the Court system.
Regrettably, the notice came after I had confirmed reservations to attend the annual convention of the National Computer Conference in Houston the week of January 8.
I would be most appreciative if you could arrange to defer my serving on the jury until a later date. My summons is enclosed.

Respectfully yours,

Bài dịch mang tính tham khảo

Thưa ngài cố vấn toà án,

Tôi thật hân hạnh một lần nữa được chọn là người dự phiên toà hội đồng toà án chống tội phạm. Cách đây sáu năm tôi cũng đã có lần dự tương tự và rút được bài học vô giá về các công việc của hệ thống toà án.
Thật đáng tiếc là lá thư mời được gửi đến sau kho tôi đã làm đơn quyết định dự cuộc họp hàng năm ở Đại hội máy vi tính toàn quốc ở Houston suốt một tuần lễ kể từ ngày 8 tháng giêng.
Tôi thật lòng biết ơn nếu quí ngài sắp xếp hoãn phiên dự toà của tôi cho đến lần sau. Tôi đính kèm sau đây thư mời "dự phiên toà của quí ngài".

Chân trọng kính chào,
Views: 3606   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.