Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Complant about abusive officer - Phàn nàn viên chức thô tụcDear Captain Hoover,

Yesterday, for the first time in 14 years, I received a speeding ticket. Officer Malloy issued me a citation for going 42 in a 35 mph zone. He also was abusive. My wife and childrean were shocked to hear a police officer raise his voice and curse without provocation.
It would be no more than speculation to suggest that Officer Malloy was hinting at a curbside payoff, but the drift of his conversation was unmistakable. When I refused to take the bait, the belligerence erupted.
I'll pay my fine if found guilty in court. And I'll go out of my way to avoid any future confrontations with this disturbed patrolman. I hope he seeks professional help before really going berserk.

Yours truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Đại uý Hoover thân mến,

Hôm qua, lần đầu tiên trong suốt 14 năm, tôi nhận được một giấy phạt chạy quá tốc độ. Viên sĩ quan Malloy đưa ra một bằng chứng rằng tôi đã lái 42 dặm trong một khu vực hạn chế 35 dặm một giờ. Ông ta cũng thô lỗ trong từng câu nói. Vợ và con tôi đã sửng sốt khi nghe một sĩ quan cảnh sát lên giọng và chửi rủa dù không có sự khiêu khích nào.
Có thể suy đoán được rằng viên sĩ quan Malloy đã ám chỉ một cuộc trả thù vặt. Nhưng theo hướng cuộc nói chuyện của ông ta thì không thể nhầm lẫn được. Khi tôi tránh được cái bẫy thì tín hiếu chiến của ông ta bùng lên.
Tôi sẽ trả tiền phạt nếu tôi phạm tội trước toà và tôi cố gắng hết sức để tránh bất cứ một sự đối đầu nào trong tương lai với viên chức quấy nhiễu này. Tôi hy vọng ông ta tìm được sự giúp đỡ về nghề nghiệp nào đó trước khi thật sự nổi cơn thịnh nộ.

Chân thành cảm tạ,
Views: 4379   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.