Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Requesting a stop sign - Đòi hỏi một bảng hiệu dừng lạiDear Chief Randall,

For the past 10 years I have lived on the corner of Plain and Fifth, and have observed with dismay the incidence of traffic accidents increase over the years.
I had applauded the decision to change the zoning for the area west of town so office buildings could be erected and therefore ease the tax burden of the home owner. At the time I realized there would be increased traffic, but the hazards of this particular corner weren't yet apparent.
If you check the records, you will see that in the past year there has been an average of three accidents a month. Would four-way stop signs be possible? I would appreciate your looking into this matter before someone is killed or seriously injured.

Your truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Thưa ông cảnh sát trưởng Randall thân mến,

Mười năm qua tôi cư ngụ ở gốc đường Plai và Fifth, và đã chứng kiến với nỗi sợ hãi - là tai nạn giao thông cứ thoải mái gia tăng hàng năm.
Tôi tán thành quyết định thay đổi sự khoanh vùng khu vực phía tây do đó các toà nhà văn phòng có thể được xây dựng và vì vậy làm giảm bớt gánh nặng thuế khoá cho các chủ nhà. Cùng lúc tôi nhận ra sự gia tăng của xe cộ lưu thông, nhưng sự nguy hiểm của góc đường đặc biệt này thì ai cũng thấy.
Nếu ông kiểm tra lại sổ sách, ông sẽ thấy trong quá khứ có trung bình ba tai nạn một tháng. Liệu có thể đặt những tấm bảng hiệu bốn chiều được không?
Tôi sẽ rất cám ơn nếu ông để tâm đến vấn đề này trước khi có người chết hoặc bị thương trầm trọng.

Chân thành biết ơn,
Views: 4208   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.