Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Thanks for great coaching job - Cảm tạ công huấn luyện lớn laoDear Mr. Gable,

Another year of Little League is over and thanks to you our son, Randy, will have happy memories of his year on the Tigers. My husband and I want you to know how much we appreciate your combination of fairness and firmness with the boys through all the games and practices.
Randy will never be a professional baseball player, but he loves the game. Thank you for encouraging him and letting him know he was important to the team.

Yours truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Ông Gable thân mến,

Một năm nữa của Liên Đoàn Nhỏ đã trôi qua và tôi rất cảm ơn ông về con trai chúng tôi thằng Randy sẽ có được những kỷ niệm vui vẻ về những năm tháng ở đoàn Tigers. Chồng tôi và tôi muốn ông biết là chúng tôi cám ơn biết bao về sự phối hợp của ông đối với lối chơi đẹp và cứng rắn cho bọn trẻ trong tất cả các trận thi đấu và tập luyện.
Randy sẽ không bao giờ trở thành một cầu thủ đá cầu chuyên nghiệp, nhưng nó yêu thích thể thao. Cám ơn đã khuyến khích cho nó và cho nó biết sự quan trọng của nó trong đội.

Kính chào,

Views: 3935   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.