Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Thanks to orthodontist - Thư cám ơn nha sĩ
Dear Dr. Perry,

You are indeed an expert rearranger of teeth! When Tom came home last night with his braces finally removed, he displayed the broadest smile I’ve seen in years.
Frankly, there were times – as when complications required oral surgery – that we doubted the outcome. But all’s well that ends well.
Many thanks.

Yours truly,


Bài dịch mang tính tham khảo


Kính thưa bác sĩ Perry,

Bác sĩ quả là chyên gia về chỉnh răng! Tối hôm qua lúc cháu Tom về đến nhà khi mấy cái khớp răng của cháu đã được tháo ra, cháu đã phô bày nụ cười tươi tắn nhất mà đã hàng bao năm nay tôi mới được nhìn thấy. Thật tình mà nói, đã có những lúc, khi mà các biến chứng đòi hỏi phải khám tiền phẩu thuật kỹ lưỡng tôi đã ngờ vực kết quả chỉnh răng. Nhưng gặp người tốt lành thì kết quả tốt lành.
Xin cảm ơn thật nhiều.

Thành kính chào bác sĩ,

Views: 4523   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.