Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Routine request for insurance information - Thư yêu cầu ký mẫu bảo hiểmDear Dr. McGuire,

Please fill out the “Attending Physician’s Statement” section of the enclosed insurance form and return it to me in the self-addressed, stamped envelope I’ve provided.

Thank you,

Bài dịch mang tính tham khảo

Thưa Dr. Mc Guire,

Xin ông vui lòng điền vào phần “Lời khai của y sĩ điềi trị” trong mẫu khai bảo hiềm đính kèm và gửi trả lại cho tôi trong bì thư đã dán tem có ghi sẵn địa chỉ mà tôi gửi đến.

Xin cám ơn,
Views: 4329   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.