Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


A comeuppance for patronizing office help - Phản đối sự xúc phạm của những người giúp việcDear Dr. Brock,

I am sending this letter to your home instead of discussing the matter with you in the office because I didn't want to interrupt your busy schedule or be overheard by one of your associates. And, frankly, I'm afraid it would be sidetracked if sent to your office.
It concerns the condescending manner of your nurse, and to a lesser extent, of your receptionist. While it's been a minor annoyance for some time, I decided, after the rudeness displayed by these two yesterday, to bring the matter to your attention.
I find it inexcusable that, while taking my temperature and drawing blood, Mrs. Gargoyle persists in berating me with such insults as "you've obviously put on a few pounds since last time and Docor won't like that one bit" and "Doctor and I feel that you could pus yourself away from the table a little sooner."
While I'm at least three times Nancy's age she summones me in from the waiting room by my first name. Before scheduling my next appointment she has the audacity to ask, "When will we be seeing you again, dearie?"
Curiously, such incidents never occur when you're within earshot. I have never expected the rod carpet treatment, but I am always on time for appointment, pay bills promptly and follow your advice as best I can. It would seem an unreasonable expectation to be treated with common ourtesy in return.

Yours truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Thưa Dr. Brock,

Tôi viết bức hư này gửi đến nhà ông thay vì đến thảo luận với bác sĩ tại phòng mạch của ông bởi vì tôi không muốn quấy rầy chương trình làm việc bận rộn của bác sĩ hoặc đề cho những người cộng tác của bác sĩ bị lờ đi nếu gổi đến phòng mạch của bác sĩ.
Câu chuyện liên quan đến sự khó chịu của cô y tá của bác sĩ, và ở một mức độ thấp hơn, của người tiếp tân. Trong khi trước đây đã có lúc tôi nghĩ rằng đó chỉ là một sự bực mình nhỏ nhặt, thì sau đó sự thô lỗ của hai người này diễn ra tiếp vào ngày hôm qua, tôi quyết định sẽ báo lại cho bác sĩ biết chuyện này.
Tôi nhận thấy không thể bỏ qua được sự việc, trong lúc lấy nhiệt độ và thử máu cho tôi, bà Gargoyle cứ lải nhải mắng vào mặt tôi bằng những lời xúc phạm như: "Bà đã lên cân thấy rõ từ sau lần cuối đến đây và bác sĩ không gì chuyện đó." và "bác sĩ và tôi hấy là bà nên tránh xa bàn ăn sớm hơn một chút."
Trong khi ít gì tôi cũng lớn tuổi gấp 3 lần cô Nancy, cô ta lại kêu tên riêng của tôi để mời tôi đi vào. Trước khi sắp đặt lần hẹn tái khám cô ta đã dám cả gan hỏi tôi "Khi nào chúng mình lại gặp nhau đây?"
Thật là, những việc như thế lại không bao giờ xảy ra khi có ông ở gần đâu đó. Tôi chưa hề kỷ vọng là sẽ được tiếp đãi long trọng, nhưng tôi luôn luôn đến khám đúng hẹn, trả tiền nhanh chóng và cố gắng hết mức để tuân theo lời khuyên của bác sĩ. Làm như vậy thì chẳng hợp lý chút nào khi kỳ vọng người khác sẽ cư sử với mình đúng phép lịch sự thông thường.

Trân trọng chào ông,
Views: 3714   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.