Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


A threat may bring the exterminator - Một lời đe doạ để có thể kêu người giết rệp đếnDear Mr. Fultz,

Apparently you've chosen to disregard my two phone calls suggesting that you hire an exterminator to eliminate the bug problem in this building. I wish I could ignore the bugs the way you ignore me, but unfortunately they just don't go away.
Don't assume I will go away if you continue to pretend I don't exist or you'll find that I can be just as pesty as the bugs.
If the premiss aren't completely free of bugs one week from today. I will fil a complaint with the Board of Health and the City Building Department.

Yours truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Thưa ông Fultz,

Rõ ràng ông đã không muốn đếm xỉa gì đến hai cú điện thoại của tôi đề nghị ông thuê người diệt côn trùng đến để trừ khử rận rệp ở chung cư này. Ước gì tôi có thể phớt lờ mấy con rệp đó đi giống như ông đã phớt lờ tôi, nhưng thật xui là chúng không phớt nổi.
Xin đừng nghĩ rằng tôi sẽ dọn đi nếu ông cứ tiếp tục giả vờ như là không có tôi, kẻo ông sẽ thấy rằng tôi có thể cũng khó chịu y như mấy con rệp đó vậy.
Nếu những chỗ ăn ở nầy mà không hoàn oàn sạch rận rệp trong vòng một tuần kể từ hôm nay, tôi sẽ gữi thư khiếu nại đến Ban y tế công cộng và Ban xây dựng thành phố.

Trân trọng,
Views: 3472   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.