Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Seeking refund from hotel manager - Yêu cầu quản lý khách sạn bồi hoànDear Mr. Pane,

My family and I planned and looked forward to our overnight stay in your hotel before our arrival on July 14. We arrived at 5:00 P.M. and were told our room wasn't ready.
We left our luggage with the clerk at the reservations desk and went to dinner. Our room still wasn't ready after dinner. In fact, it wasn't ready till 9:30 P.M. which made the evening a total loss and was very hard on our two small children who are usually in bad be 8:00 P.M.
The people at the desk were quite harried that evening, and I had the impression the hotel was understaffed. They all remained courteous, but could do nothing for us.
Well, you can do something for us, Mr. Pane. You can see that compensation is made to us in the form of a check for $62.32, the cost of our room for that miserable night.

Yours truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Ông Pane thân mến,

Gia đình tôi và tôi đã dự tính và hân hoan chờ đợi đến ở lại qua đêm trong khách sạn của ông trước khi chúng tôi đến vào ngày 14/6. Chúng tôi đến lúc 5 giờ chiều và đã được báo rằng phòng của chúng tôi chưa chuẩn bị xong.
Chúng tôi để hành lý lại với người thư ký tại bàn giữa phòng trước rồi đi ăn tối. Phòng của chún tôi vẫn chưa được chuẩn bị sau bữa ăn tối. Đúng ra là nó không được chuẩn bị gì cả cho đến 9 giờ 30 tối. Điều đó đã làm cho cả buổi chiều trở nên vô tích sự và gây khó khăn cho 2 đứa con nhỏ của chúng tôi thường đi ngủ lú 8 giờ 30 tối.
Những người ở bàn giất hoàn toàn bị phiền nhiểu vào buổi chiều hôm đó, và tôi có ấn tượng rằng khách sạn có quá ít người điều hành. Họ đều rất lịch sự nhưng không thể làm điều gì cho chúng tôi.
Thế còn ông, ông có thể làm một điều gì đó cho chúng tôi, thưa ông Pane. Ông có thể thấy rằng việc bồi thường được thực hiện cho chúng tôi dưới hình thức một ngân phiếu trị giá 63,32 đô la, giá của căn phòng chúng tôi vào buổi tối khốn khổ đó.

Chân thành
Views: 3663   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.