Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Requesting state road map - Hỏi xin có được bản đồ đường sá của tiểu bangDepartment of Tourism
126 Van Buren Street
Tallahassee, Florida 32301

Gentlemen,

Please send me a free road map of Florida.

Thank you,

Bài dịch mang tính tham khảo

Bộ du lịch
Số 126 đường Van Buren
Tallahasse Florida 32301

Thưa quí ông,

Xin vui lòng gửi cho tôi một bản đồ miễn phí về hệ thống đường sá của Florida.

Cám ơn quí ông,
Views: 4067   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.