Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Cooperate, don't procrastinate - Hãy hợp tác, đừng trì hoãnTo Members of the Fairview Town Council,

As a lifelong big city resident who was not unaware of its frequently tainted politics, I looked upon Fairview as a breath of fresh air when I moved here with my family eight years ago.
Input from citizens was sought and heeded by the Mayor and Town Council. Elected officials gave generously of their time without pay. And never has there even been a hint of a dishonest dollar changing hands.
Reform, as commonly defined, was not my object when I successfully campaigned for a seat on the Council two years ago. Instead, I sought to make a contribution to effective goverment by bringing to the Council special expertise on cost control.
It would be an understatement to say that these two years have been disappointing. Pettiness abounds at the interminable committee meetings which usually end inconclusively after midnight.
The endless rehashing of minor points and the near universal fascination with the irrelevant waste countless hours. Not one of us could function in our principal lines of work if we spent most of the time between nine and five arguing about inconsequential matters.
Last night's three-hour meeting, to discuss for the fourth time whether to amend the village ordinance on leashing dogs in the park, was my last. I have decided, in order to preserve what remains of my sanity, to resign from the Town Council, effective immediately.
I wish I could say in departing that it has been a genuine pleasure to have worked with you all, but that wouldn't be truthful. Sadder but wiser, I conclude my elected term a year before its expiration. And wish the best of luck - and patience - to whomever is appointed as my successor.

(signature)

Bài dịch mang tính tham khảo

Gửi các thành viên của Hội đồng thành phố Fairview,

Là một cư dân ở thành phố lớn trong gần hết cuộc đời, tôi chẳng lạ gì trò chính trị thường là dơ bẩn ở đó. Vì vậy tôi đã xem Fairview như một hơi thở trong lành khi cùng gia đình chuyển đến đây tám năm trước.
Ông thị trưởng và Hội đồng thành phố tìm kiếm và chăm lo về các khoản đóng góp của công dân. Các viên chức được bầu lên sẵn lòng cống hiến thời gian của mình không cần trả lương. Và chẳng bao giờ nghe nói đến một đồng tiền bất chính trao tay.
Việc cải cách, như thường được định nghĩa, đã không phải là mục tiêu của tôi khi tôi được trúng cử vào một ghế ở Hội đồng hai năm trước đây. Thay vào đó, tôi chỉ muốn đóng góp để xây dựng một chính quyền hữu hiệu bằng cách mang đến cho Hội đồng kinh nghiệm chuyên môn về kiểm soát giá cả.
Thú thật là hai năm vừa qua đã làm cho tôi thất vọng. Những sự vặt vãnh tạp nhạp cứ nhung nhúc trong những buổi họp uỷ ban dài lê thê, thường kết thúc sau nửa đêm mà chẳng đi đến kết luận nào cả.
Cứ nhào tới nhào lui những cái lặt vặt, rồi gần như ai cũng thích quơ vào những cái không liên hệ - cứ thế mà đã phung phí không biết bao nhiêu là thời gian. Không một ai trong chúng ta có thể hoạt động được theo những phương hướng làm việc chính nếu cứ phải mất phần lớn thời gian từ 9 đến 5 giờ để bàn bạc về những vấn đề lang bang
Buổi họp suốt ba tiếng đồng hồ đêm qua - để thảo luận lần thứ tư xem có cần sửa đổi bổ sung qui định của làng về việc dắt chó đi dạo trong công viên hay không - đã là buổi họp cuối cùng của tôi. Tôi đã quyết định rút lui khỏi Hội đồng thành phố ngay tức thời để giữ lấy phần khả năng suy nghĩ sáng suốt còn lại.
Tôi rất muốn có thể nói được lúc chia tay là tôi đã thực sự vui sướng được làm việc cùng với tất cả các ông, nhưng như thế thì lại không thật buồn hơn nhưng sáng suốt hơn, tôi quyết định xin thôi chức vụ một năm trước khi hết nhiệm kỳ. Và xin chúc bất cứ người nào được chỉ định kế vị tôi thật nhiều may mắn - và kiên nhẫn.

(ký tên)
Views: 5976   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.