Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Resignation from job - Thư xin nghỉ việcDear Mr. White,

This letter of resignation effective June 19, is written with sadness over leaving, but also joy over the circumstances.
The past five years at White & Associates have been rewarding as I worked my way up from a job in the steno pool to that of secretary to the vice president. I will always remember my years here with affection.
My sad/joyful parting is due to the fact that my husband and I have two exciting events approaching. We are moving to San Antonio, Texas where he will assume added responsibilities with his corporation, and sometime around Thanksgiving, we will become parents for the first time.
Thank you for your confidence in me and for the pleasant, yet challenging atmosphere at White & Associates.

Sincerely yours,

Bài dịch mang tính tham khảo

Ông White kính mến,

Tôi viết lá thư này chính thức xin nghỉ việc kể từ ngày 19 tháng 06, với nỗi buồn vì phải rời bỏ công ty, song cũng vui với những niềm vui do hoàn cảnh mang đến.
Thời gian 5 năm làm việc với công ty White & Associates quả là một phần thưởng lớn lao đối với tôi, bởi vì khởi sự từ một nhân viên tốc ký, tôi đã trở thành thư ký cho phó chủ tịch công ty. Tôi sẽ luôn nhớ về những năm tháng làm việc ở đây với một tình cảm quí mến.
Sở dĩ có sự ra đi vừa buồn vừa vui của tôi là do vợ chồng tôi sắp đón chào hai sự kiện thú vị. Chúng tôi sắp dời đến San Antonia, tiểu bang Texas. Ở đó chồng tôi sẽ nhận lãnh thêm trách nhiệm của công ty anh ấy, và vào khoảng dịp lễ Tạ ơn, lần đầu tiên chúng tôi sẽ được làm cha làm mẹ.
Xin cám ơn ông vì đã tin cậy tôi, cũng như bầu không khí làm việc dễ chịu nhưng đầy thử thách ở công ty White & Associates.

Trân trọng kính chào,
Views: 6860   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.