Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Teacher recommending student for scholarship - Thầy giáo đề cử sinh viên nhận học bổngDear Mr. Powell,

As an English teacher at Pendleton High School who has known Linda Grey for three years, I can highly recommend this remarkable young woman for a scholarship to the University of Erudition.
Linda was in my English class this year and maintained an A - average. This is the third year I have worked with her on the school newspaper, and I have been very impressed with her creative talents and attention to detail. I have seen Linda grow form an eager learner when she was new on the newspaper to a capable special features editor this year. She has demonstrated superb leadership qualities by helping younger staff members develop their journalistic skills.
Linda Grey will be a highly-motivated college student and an asset to the company that hires her upon graduation. She deserves your consideration for a scholarship.

Yours truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Kính gửi ngài Powell,

Là một thầy giáo dạy tiếng Anh ở trường trung học Pendleton, tôi biết Linda Grey khoảng 3 năm nay, nên có thể đề cử người phụ nữ trẻ tuổi tài ba này nhận học bổng của trường đại học Erudition.
Linda là sinh viên lớp Anh văn của tôi năm nay và đã liên tục đạt hạng A. Năm nay là năm thứ 3 tôi có dịp làm việc với cô ấy trên tờ báo của trường, và tôi rất cảm phục tài năng sáng tạo và óc tỉ mỉ của cô ấy. Tôi đã được chứng kiến cô học trò năng nổ này trưởng thành như thế nào, từ một cô bé mới bước đầu làm quen với báo chí, cho đến khi trở thành một biên tập viên xuất sắc phụ trách những mục đặc biệt như hiện nay. Cô đã chứng tỏ tài năng lãnh đạo vượt bậc của mình bằng việc giúp đỡ những đồng nghiệp trẻ tuổi hơn phát triển kỹ năng báo chí của mình.
Linda sẽ là một sinh viên đại học cực kỳ năng động và là một vốn quí cho công ty nào mời cô ấy làm việc sau khi tốt nghiệp. Cô ấy xứng đáng được ngài xem xét cấp học bổng.

Trân trọng kính chào,
Views: 6321   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.