Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


The Fox and the MaskA Fox entered the house of an actor and, rummaging through all his properties, came upon a Mask, an admirable imitation of a human head. He placed his paws on it and said, "What a beautiful head! Yet it is of no value, as it entirely lacks brains."Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 4211   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.